Menu Zavřeno

Domov mládeže

Ubytování žáků

Všem žákům a studentům školy, kteří mají špatné vlakové a autobusové spojení nebo pochází ze vzdálených míst, nabízíme ubytování v našem Domově mládeže (dále DM). V případě, že není naplněna jeho ubytovací kapacita, nabízíme ubytování i studentům dalších kutnohorských středních škol. Ubytování je ve dvojlůžkových a trojlůžkových pokojích na buňkách. V jedné buňce jsou dva až tři pokoje se společným sociálním zařízením, které obsahuje sprchy, umyvadla a WC. V současné době je ubytovací kapacita 92 lůžek.

V přízemí budovy se nachází školní jídelna, která ubytovaným žákům zajišťuje celodenní stravování.

V budově je učebna, posilovna, místnost na stolní tenis a stolní fotbálek, kuchyňky vybavené sporáky, mikrovlnnými troubami, varnými konvicemi a lednicemi. Ubytovaným poskytujeme ložní prádlo s výměnou 1x za 2 až 3 týdny.

Kontakt

Václav Horák – vedoucí vychovatel
tel.: 601 566 656
email: horak@vos-kh.cz

Komenského náměstí 67
284 01 Kutná Hora

tel.: 601 566 656
email: dm@vos-kh.cz

V současné době zde mají služby tři vychovatelé na plný úvazek.

Ceník ubytování pro studenty

Měsíční poplatek za pokoj 1. kategorie činí 1000,- Kč. V ceně není započítané stravování.

Výše ceny ubytování v domově mládeže se nemění, i když student není ubytován po všechny dny v kalendářním měsíci. Pokud však v průběhu školního roku ubytovaný z důvodů organizace vyučování ve škole, jejíž je studentem, opakovaně nebude v domově ubytován, bude mu cena přiměřeně ponížena.

Nárok na snížení poplatku za ubytování z důvodu organizace výuky mají:

 • studenti maturitních ročníků během přípravy na maturitní zkoušku
 • studenti VOŠ během zkouškového období v lednu a červnu

Pro elekronické vyplňování přihlášky doporučujeme použít Adobe Acrobat Reader:

Vnitřní řád

Žáci se na DM hlásí dobrovolně a dobrovolně se podřizují vnitřnímu řádu. Vnitřní řád stanovuje pravidla chování a jednání žáků v zájmu ochrany oprávněných práv ubytovaných, respektuje pedagogické principy, zdravotní předpisy a zásady ochrany majetku. Vnitřní řád zakazuje kouření v budově, manipulaci s otevřeným ohněm a používání neschválených a neregistrovaných elektrospotřebičů. S úplným zněním Vnitřního řádu jsou žáci i rodiče seznámeni před nástupem k ubytování nebo kdykoliv na požádání. Kompletní znění vnitřního řádu domova mládeže je nedílnou součástí Školního řádu.

Ke vzájemnému pravidelnému informování rodičů o ubytovaném žákovi slouží odjezdový notýsek, do kterého zaznamenáváme všechny odjezdy studentů z DM. Informace rodičům poskytujeme při plánovaných konzultacích, osobních návštěvách DM či případně telefonicky. Tuto vzájemnou spolupráci považujeme za základ úspěšného společného působení.

Aktivity pro volný čas

 • stolní fotbálek
 • stolní tenis
 • knihovna
 • posilovna
 • permanentky do plaveckého bazénu
 • permanentky na squash
 • kroužek vaření – snadno levně a rychle
 • spolupráce s DDM (prostory pro volnočasové aktivity – tanec, kulečník šipky a jiné hry)
 • doučování z humanitních předmětů
 • kulturní, sportovní a společenské akce pořádané školou nebo doporučované Domovem mládeže

Komerční ubytování pro veřejnost

Pro veřejnost nabízíme ubytování nejen při volné kapacitě budovy na Komenského náměstí, ale i v celé druhé budově v Kvapilově ulici na Horním Žižkově. Ta se nachází v klidové oblasti v blízkosti Chrámu sv. Barbory. Ubytovací kapacita je zde 102 lůžek v třílůžkových a čtyřlůžkových pokojích. V budově jsou učebny, knihovna, kuchyňka s možností vlastního vaření (sporák, mikrovlnné trouby, varné konvice, lednice).

Režim dne

Žáci středních škol jsou povinni dodržovat předepsaný režim dne. Studenti VOŠ mají režim upravený. Studenti VOŠ nemají načasovanou večerku, nicméně musí dodržovat noční klid s ohledem na spolubydlící. Ubytovaný žák má právo na vzdělání, odpočinek a volný čas, na respektování své osobnosti, právo na informace a poradenskou činnost. Současně umožňuje svým chováním a jednáním naplnění těchto práv ostatním ubytovaným žákům i zaměstnancům. Využívá nabídky činnosti pro volný čas a využívá svého práva vyjadřovat se vhodnou formou ke všem otázkám života na DM prostřednictvím vychovatele příslušné výchovné skupiny. Ubytovaný žák respektuje omezení, která jsou nezbytná z hlediska pedagogického, ochrany práv a svobod ostatních, bezpečnosti a zdraví.

Provoz DM je nepřetržitý od neděle 18:00 hod. do pátku 15:30 hod. Večerní vycházky mají žáci  4. ročníku povolené 2x týdně do 21:30 hod., žáci 2. – 3. ročníku 2x týdně do 21:00 a žáci 1. ročníku 2x týdně do 20:30 hod.

Návštěvy lze přijímat pouze ve vyhrazených prostorech.

 

Harmonogram
6:45 budíček
6:45 – 7:30 osobní hygiena
6:50 – 7:45 snídaně
7:45 odchod do školy
11:30 – 14:00 výdej oběda
14:00 – 17:45 osobní volno (mimo studentů na odpoledním vyučování)
17:45 – 18:30 výdej večeře
19:00 – 21:00 studijní klid
21:00 – 21:45 příprava na večerku
22:00 večerka
22:00 – 6:45 noční klid

Vybavení pokojů

 • válenda s úložným prostorem
 • šatní skříně
 • noční stolky pracovní místa u stolu
 • poličky

Kontakt

Kvapilova 30, 284 01 Kutná Hora
Správce: Hana Kotroušová, tel.: 727 947 810

Denní poplatky pro veřejnost

Komenského náměstí 67: 229 Kč/noc (21 Kč poplatek MÚ KH)
Kvapilova 30: 210 Kč / 1 noc,  3.500 Kč / 1 měsíc při podpisu smlouvy o dlouhodobém ubytování