Menu Zavřeno

Rozvoj pedagogů na VOŠ a SPŠ Kutná Hora

Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo výzvy: 02_16_035
Reg. číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0005026
Celkové náklady projektu: 1 171 405 Kč
Doba realizace projektu: 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019

Cílem projektu je rozvoj školy v těchto oblastech:

  • vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8, 16, 24, 80 hodin
  • vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ na inkluzi – DVPP v rozsahu 8, 24 hodin
  • vzájemná spolupráce pedagogů SŠ
  • sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro SŠ)
  • stáže pedagogů u zaměstnavatelů (pro SŠ)
  • tandemová výuka na SŠ
  • doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem
  • koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele – personální podpora VOŠ
  • vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ – DVPP v rozsahu 24 a 80 hodin
opvv logo