Menu Zavřeno

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo výzvy: 02_16_020
Reg. číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015
Projekt je spolufinancován ve výši: 148 801 183,04 Kč
Doba realizace projektu: 1. 4. 2017 – 31. 3. 2022

Individuální systémový projekt, který běží pod hlavičkou Národního institutu pro další vzdělávání. Jeho hlavním cílem projektu je zvýšit podporu společného vzdělávání u všech zainteresovaných skupin (odborné, pedagogické i široké veřejnosti) a posílit osobnostní a profesní kompetence pedagogických pracovníků (managementu škol a školských zařízení, učitelů, vychovatelů, pedagogů volného času aj.) potřebné k realizaci společného vzdělávání v předškolním, základním, středním a zájmovém a neformálním vzdělávání.

Další informace o projektu: http://www.inkluzevpraxi.cz/o-projektu

opvv logo