Menu Zavřeno

Rada školy

Rada školy je nezávislým orgánem umožňujícím zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pracovníkům školy, občanům obce a dalším osobám podílet se na správě školy. Rada školy usiluje o vytvoření optimálních podmínek pro úspěšnou výchovu a vzdělávání žáků.

Členové rady školy při SPŠ

Ing. Petr Hlaváček, předseda
Daniela Semelková
Ing. Jaroslav Parkan
Radka Karešová
Ing. Zuzana Moravčíková