Menu Zavřeno

Pravidla komunikace s rodiči

DESATERO KOMUNIKACE S RODIČI

U druhých vstupních dveří školy je umístěn viditelně označený zvonek. Rodiče po zazvonění do školy vpustí pověřená osoba.

Na webových stránkách jsou uvedené kontakty (email, telefon) na sekretariát školy, vedení školy, všechny učitele i ostatní zaměstnance školy.

Škola má na svých webových stránkách aktualizované informace o tom, kdy jsou školní prázdniny a individuální volné dny, kdy se konají konzultace prospěchu a docházky žáků, kdy jsou dny otevřených dveří a další významnějších akcí pro rodiče a žáky školy.

Každý rodič má možnost konzultovat prospěch žáka s konkrétním učitelem osobně.

Na rodiče, kteří se obrátí na vedení školy nebo na učitele, si vždy uděláme čas, vyslechneme je a důstojně reagujeme na jejich potřeby. Poskytneme informace, radu, sjednáme schůzku, apod.

Máme-li důvod požadavek ze strany rodičů či žáka odmítnout, vždy svoje stanovisko druhé straně vysvětlíme.

Při jednání s rodiči dbáme na to, aby nebyli přítomni zaměstnanci, kterých se to netýká. Písemnou dokumentaci z jednání zpracováváme v souladu s GDPR.

Školní vzdělavací program a další školní dokumenty zpřístupňujeme na webu školy. Důsledně v nich vysvětlujeme všechny termíny a zkratky, aby byly jednoznačně k porozumění.

Nabízíme rodičům konzultace našeho školního výchovného poradce.

Rodiče žáků mohou po domluvě s vedením školy individuálně navštívit a prohlédnout si školu.