Menu Zavřeno

Hodina moderní chemie – VŠCHT

chemie

V pondělí 3.10. si postupně všechny třídy prvních ročníků vyzkoušely Hodinu moderní chemie pod vedením studentek z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Během hodiny plné názorných ukázek a pokusů se vše točilo kolem hlavního tématu hodiny, kterým byly energie. Žáci se postupně seznámili například s parním strojem, tekutým dusíkem, ropou, vodíkem, jednoduchými alkany, methanolem a střelným prachem. Některých pokusů se mohli žáci aktivně účastnit. Symbolickým zakončení hodiny byl místo zvonění výstřel z historické zbraně.