Menu Zavřeno

Vzdělávání na SPŠ Kutná Hora

Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo výzvy: 02_18_065
Reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0013003

Celkové náklady projektu: 1 475 362 Kč

Doba realizace projektu: 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021

Cílem projektu je rozvoj školy v těchto oblastech:

  • vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP
  • zřízení a realizování aktivit koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele a školního kariérového poradce
  • vzájemná spolupráce pedagogů SŠ
  • stáže pedagogů u zaměstnavatelů (pro SŠ)
  • tandemová výuka na SŠ
  • doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem
  • projektový den mimo školu
  • komunitně osvětová setkávání

Na projekt je poskytována podpora od EU

opvv logo