Menu Zavřeno

Jazyková škola

JEDNOLETÉ DENNÍ POMATURITNÍ STUDIUM

jazykova skola
 • Pomaturitní studium je určeno především studentům, kteří vdaném kalendářním roce, ve kterém chtějí pomaturitní studium zahájit, složili / složí maturitní zkoušku. Těmto studentům zůstává status studenta na celý další školní rok, tedy až do 31. 8., a mohou tak i nadále využívat veškeré studentské výhody s ním spojené.
 • Ti, kteří odmaturovali již dříve a mají zájem o intenzivní studium cizího jazyka v dopoledních hodinách, se mohou ke studiu přihlásit také, jen nezískají oficiální status studenta.
 • Výuka probíhá v rozsahu 20 vyučovacích hodin týdně (4 x 45 min denně) a je koncipována tak, aby byly procvičovány veškeré jazykové dovednosti a systémy: mluvený projev, čtení, psaní, poslech, gramatika a slovní zásoba.
 • Součástí výuky je příprava studentů na mezinárodní zkoušky Cambridge English úrovně B1 Preliminary (PET) / B2 First (FCE) / C1 Advanced (CAE).
 • Výuku zajišťují kvalifikovaní a zkušení lektoři včetně rodilých mluvčích.
 • Jsme partnerskou školou autorizovaného zkouškového centra Cambridge P.A.R.K. Brno, což přináší výhody našim studentům, jako např. zkoušky v místě školy, Mock Tests a další.

Studentům rovněž nabízíme možnost účastnit se zahraničních výjezdů a dalších mimoškolních aktivit (bowlingové turnaje, party, kulturní akce, filmový klub, výlety).

 • Studium probíhá: 9. 2022 – 30. 6. 2023
 • Rozsah výuky: 20 vyučovacích hodin týdně (4 x 45 min denně)
 • Výuka denně: 8:30 – 11:45
 • Před samotným nástupem ke studiu budou studenti rozřazeni do jazykových skupin dle jejich aktuálních znalostí anglického jazyka.
 • Jazyková úroveň bude stanovena na základě rozřazovacího online testu na našich webových stránkách a následně při ústním pohovoru.
 • Při zápisu do pomaturitního studia je nutné vyplnit přihlášku a složit zálohu 000 Kč.
 • Termín zápisu bude včas zveřejněn.
 • Uchazeči mají možnost nastoupit i později – během prvních několika týdnů, pokud je ve skupině dané úrovně ještě volné místo. V takovém případě bude výše kurzovného adekvátně vypočtena.
 • Škola si vyhrazuje právo zrušit kurz, pokud se nepřihlásí dostatek uchazečů (min. 8 studentů ve skupině).

Cena: 23.500 Kč (v ceně je zahrnuta 1 sada učebnic)

Akční cena: 22.500 Kč při zápisu do 31. 7. 2022

 • Při zápisu do kurzu pomaturitního studia je třeba složit zálohu 5 000 Kč v hotovosti, která bude odečtena z celkové částky kurzovného.
 • Platbu kurzovného je možné rozložit do splátek, a to následujícím způsobem: První splátka ve výši 9.000 Kč je splatná do 30. 9. 2022 a druhá splátka (zbývající část školného) do 31. 1. 2023.
 • Platit je možné v hotovosti nebo převodním příkazem na účet školy vedený u KB, a.s., č. účtu 9332840277/0100. Jako variabilní symbol uveďte Vaše registrační číslo, které obdržíte poté, co se přihlásíte ke studiu.

.