Menu Zavřeno

Kroužky

Ve školním roce 2022-2023 otevíráme velké množství kroužků nejen pro vlastní studenty (žáky 1. – 3. ročníku SPŠ), ale i pro žáky kutnohorských základních škol.

Odborné kroužky pořádáme ve spolupráci s DDM Kutná Hora.

Podrobný rozpis kroužků bude upřesněn nejpozději v září 2022.

 

Termín odevzdání přihlášky: 16. 9. 2022

 • Práce s kamerou – filmová škola – studenti získají praktické zkušenosti
  a návyky nutné pro správné natáčení
 • Příprava podkladů pro  natáčení – vytváření scénáře
 • Nelinární střih – práce se střihovým programem Premiera
 • Práce ve studiu TV – osvětlování a zvučení
 • Příprava pořadů a videoklipů pro vysílání TV VOSA nebo vlastních
Ing. Petr Hlaváček
hlavacek@vos-kh.cz
středa
14:00-16:00
300Kč/rok
(spolupráce s DDM)
 • E-tým – RC modely, vodíkem poháněné modely, elektroauta
 • D-tým – Stavba a programování dronů a všeho co lítá
 • A-tým – Arduino, Raspberry, počítače – stavba a programování
 • K-tým – Konstruktéři – elektronika, robotika, 3d tisk akustika …
Ing. Stanislav Moravec
moravec@vos-kh.cz
středa
14:00-16:00
300Kč/rok
(spolupráce s DDM)
 • Seznámení s el.obvody, zhotovení plošných spojů, zapojení el.stvebnic,
  programování s Arduinem, návrh v 3D a tisk na tiskárně, 3D scanner
Pavel Kaiser
kaiser@vos-kh.cz
středa
14:00-16:00
500Kč/rok
(spolupráce s DDM)
 • Programování v Arduinu a práce s Doboty.
Ing. Pavel Stejskal
stejskal@vos-kh.cz
pondělí
14:10-15:45
 300Kč/rok
 • Základy 3D modelování, základy 3D tisku. Žáci ZŠ a SŠ.
Ing. Josef Treml
treml@vos-kh.cz
středa
14:00-16:00
 300Kč/rok
PhDr. Karolína Justová
justova@voskh.cz
 bude upřeněno  —-
 • Opakování slovní zásoby, vazeb, časů, upevňování znalostí nabytých v normálních hodinách,
  rozvoj schopnosti práce s textem, konverzace na běžná témata
bude upřesněno 2 lekce týdně – 60 lekcí 1000Kč/rok
 • Rozvoj základních řečových dovedností: čtení a práce s textem,
  poslech s porozuměním, mluvení a psaní – základní komunikační situace na úrovni A1,
  rozvoj slovní zásoby, gramatika, výslovnost, pravopis
bude upřesněno 2 lekce týdně – 60 lekcí  1000Kč/rok
 • Výuka podle učebnice Francouzština pro střední školy On y va 1. (LEDA) opakování předešlé látky ( 1. – 3. lekce),
  časování pravidelných a nepravidelných sloves, zvratná slovesa, členy, rody, číslovky,
  práce s textem na úrovni A1, jednoduchá konverzace, minulý čas, stručný popis obrázku.
bude upřesněno 2 lekce týdně – 60 lekcí 1000Kč/rok