Menu Zavřeno

Dotazník pro 1. ročníky 2022/23

dot2 thumbnail

Dotazník vyplněný žáky prvních ročníků po absolvování adaptačního kurzu ve Zbraslavicích, je důležitým podkladem pro tvorbu preventivního plánu školy. Podrobnější anonymní výsledky jednotlivých tříd jsou k dispozici třídním učitelům, ostatním kantorům, žákům i rodičům žáků.

Na základě tohoto dotazníku se organizuje další adaptační kurz, uskutečňují besedy, přednášky a nabídky aktivního využití volného času žáků.